Bugun Fonksiyonu

Tanım


Sistem tarihini geri dönen bir fonksiyondur.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.Bugun()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin ele manıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Günün tarihi , “yyyy/aa/gg” ISO 8601 standartında geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Today fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih = Doc.Bugun()

       Doc.MsgBox "Günün Tarihi = " & Tarih

End Sub
Yukarıdaki örnekte, sistem tarihi değeri aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.Paylaşım Makrosu