Increment Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine, daha önce atanmış olan tarihten itibaren belirli bir gün sayısı öncesindeki veya sonrasındaki tarihi atar.


Kullanım Şekli


d7Date Nesnesi.Increment(GünSayısı)

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

GünSayısı

Atanmış olan tarihten kaç gün önceki veya sonraki tarihin atanmasını sağlayan gün sayısı. Tam sayı değeri olarak girilmelidir. Gün sayısı negatif ise (-6 gibi) önceki tarih; pozitif ise sonraki tarih atanır.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7Date değişkenininde ki tarihi, verilen gün sayısı kadar önceki veya sonraki atar.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7Date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/24")

       Tarih.Increment(-5)

       Mesaj = "Increment(-5) fonksiyonu sonucu: " & Tarih.GetNorDate()

       Tarih.Increment(10)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Increment(10) fonksiyonu sonucu: " & Tarih.GetNorDate()

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/24" tarihi atanmıştır. Sonra birinici olarak, 5 gün önceki günün değeri, Increment(-5) şeklinde atanmıştır. Dolayısıyla tarih nesnesinin yeni değeri 19/02/2017 olmuştur. İkinci olarak da, yeni tarihin 10 gün sonraki günün değeri, Increment(10) şeklinde atanmıştır. Dolayısıyla tarih nesnesinin yeni değeri 01/03/2017 olmuştur. Aşağıdaki mesaj kutusunda ilgili örnek sonucu görülmektedir.Paylaşım Makrosu