AyinSonGununeGit Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine, daha önce atanmış olan tarihin, bulunduğu ayın son gününün tarihini atar. Bu fonksiyon sayesinde, uygulama geliştiricinin, ayların (özellikle Şubat ayının) kaç gün çektiği hesaplamasını yapmasına gerek kalmaz.

Kullanım Şekli


d7Date Nesnesi.AyinSonGununeGit()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin, bulunduğu ayın son gününün tarihi atanır.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Tarih.AyinSonGununeGit()

        Doc.MsgBox " AyinSonGununeGit fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetNorDate()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Daha sonra aynı nesneye, AyinSonGununeGit fonksiyonu uygulandığında Şubat 2017’in son günü olan 28/02/2017 tarihi atanır. Artık Tarih nesnesinin değeri 28/02/2017 olmuştur. Aşağıdaki mesaj kutusunda ilgili örnek sonucu görülmektedir.Paylaşım Makrosu