d7Date Nesnesi

Tanım


Dinamo içinde yapılan geliştirmelerde (makro, rapor, event makro vs.) tarih işlemlerini; gerek bilgisayar işletim sistemi tarih ayarlarına, gerekse de ISO8601 formatında saklanan ters tarih veya düz tarih şekillerine uygun yapabilmek için geliştirilmiş bir nesnedir. Tarih işlemlerinde olası veri hatasını önler.


Dinamo ERP’ye özgü bir nesne olduğundan, yazılımın ana nesnesi Document’in, nesne yaratma metodu (CreateSObject) kullanılmalıdır. bir nesnedir. Nesnenin  kendi metodları/fonksiyonları vardır. Bunlarla beraber kullanılmalıdır.Sahip olduğu fonksiyonların hemen hemen hepsine, document nesnesi de bağımsız fonksiyon olarak sahiptir. Document fonksiyonlarından temel farkı ise tarih atamasının bir kez yapılmasııdır. Diğer tüm işlemlerde bir daha tarih girişine gerek yoktur.

Yaratılma Şekli

Set d7Date Nesnesi = Document.CreateSObject("d7Date")


Geri Dönen Değerler

Bir nesne olduğu için herhangi bir geri dönen değeri yoktur.

Hatırlatmalar

Sonlandırmak için nesnenin atandığı değişken iptal edilmelidir. “Set d7Date Nesnesi = Nothing” komutu nesnenin iptalini sağlar.


Örnek


       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")


       


Tarih isimli değişken, d7Date nesnesi olarak tanımlanmıştır.