WeekToDate Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine; yılın belirli bir haftasının, belirli bir gününün tarih değerini atamak için kullanılır. 1 Ocak tarihin bulunduğu hafta, yılın ilk haftası sayılır.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.WeekToDate(Yıl, YılınHaftası, HaftanınGünü)

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Yıl

Atanmak istenen tarihin, yılının tam sayı değeri.

YılınHaftası

Atanmak istenen tarihin, yıl içindeki hafta sayısı.

HaftanınGünü

Atanmak istenen tarihin, hafta içindeki gün sayısı.

Geri Dönen Değerler


Verilen bilgilere göre hesaplanan tarih değeri d7Date nesnesine atanır. Aynı zamanda, 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen günün tam sayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7Date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Yil = 2017

       YilinHaftasi = 3

       HaftaninGunu = 1

       GunSayisi = Tarih.WeekToDate(Yil, YilinHaftasi, HaftaninGunu)

       Mesaj = "WeekToDate fonksiyonu sonucu:"

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & "Gün sayısı   " & Chr(9) & ": " & GunSayisi

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & "Atanan Tarih" & Chr(9) & ": " & Tarih.GetNorDate()

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, 2017 yılının, 3 haftasının 1. gününün değeri atanmıştır. Metod önce ilgili günün tam sayı cinsinden gün değerini (24481) bulacak, sonra da ilgili tarih değerini (10/01/2017) d7Date nesnesine atayacaktır.Paylaşım Makrosu