Getd7ProgramAdi Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP’deki herhangi bir uygulamanın (document) adını verir.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7ProgramAdi(UygulamaKodu)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

UygulamaKodu

Adı istenen Dinamo ERP uygulama kodu. Uygulama kodlarını, uygulamanın çalıştığı pencere başlığında bulabilirsiniz. Örneğin Cari Hesap Kartı uygulamasını çalıştırdığınızda, pencere başlığında gerek uygulamanın adını,  gerekse de uygulama kodunu (CARI00) görebilirsiniz.


Geri Dönen Değerler


İstenilen uygulamanın adını geri göner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Hatalı uygulama kodlarında, fonksiyon boş değer döner.

Get_Module_Name fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.


Örnek


Sub Makro1()

       UygulamaKodu = "CARI20B"

       UygulamaAdi = Doc.Getd7ProgramAdi(UygulamaKodu)

       Mesaj = UygulamaKodu & " uygulamasının adı :"

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & UygulamaAdi

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, CARI20B uygulamasının adını (Borç Dekontu), aşağıdaki mesaj kutusu göstermektedir.Paylaşım Makrosu