GetYear Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, yıl kısmını tam sayı olarak verir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetYear()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin yıl kısmı tam sayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetYear fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetYear()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Verilen tarihin yılının tam sayı değeri (2017), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu