GetMonthStr Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, ayının ismini verir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetMonthStr()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin ayının ismi (Ocak, Şubat vs.) geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetMonthStr fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetMonthStr()

End Sub        Tarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Ayın ismi (Şubat) aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu