GetDOW Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, haftanın kaçıncı günü olduğunu verir. ISO 8601 standartına göre çalışır. Haftanın birinci günü Pazartesi sayılır.


Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetDOW()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin, haftanın kaçıncı günü olduğu tamsayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetDOW fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetDOW()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Tarihin bulunduğu haftanın gününün tam sayı değeri (1), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir. 27/02/2017 tarihi, Pazartesi günüdür.


Paylaşım Makrosu