GetRevDate Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihi, “yyyy/aa/gg” formatına (ISO 8601) çevirir. Dinamo ERP deki tüm tarih alanları, veritabanında ve uygulamalarda bu formatta tutulmaktadır.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetRevDate()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Bellekteki d7date nesnesinin tarihini, “yyyy/aa/gg” formatına çevirir. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("27/02/2017")

       Doc.MsgBox "GetRevDate fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetRevDate()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, ilk olarak geçerli bir tarih olan “27/02/2017” değeri atanmıştır. Aşağıdaki mesaj kutusunda ise fonksiyonun tarihi ISO8601 formatına çevirmiş hali görülmektedir.


Paylaşım Makrosu