IsValid Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, geçerli bir tarih olup olmadığını kontrol eder.

Kullanım Şekli


d7Date Nesnesi.IsValid()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Atanan tarih doğru ise True, yanlış ise False değeri geri dönülür. Eğer tarih ataması hatalı yapılmış ise yapılacak tarih işlemleri de hatalı olacaktır. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.


Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "IsValid metodu sonucu : " & Tarih.IsValid()

       Tarih.SetDate("2017/02/29")

       Doc.MsgBox "IsValid metodu sonucu : " & Tarih.IsValid()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, ilk olarak geçerli bir tarih olan “27/02/2017” değeri atanmıştır. IsValid fonksiyonu bu durumda True değeri dönecektir. Sonra ise hatalı bir tarih değeri olan “29/02/2017” atanmıştır. Bu durumda ise IsValid fonksiyonu, False değeri dönecektir. Aşağıdaki mesaj kutuları sırasıyla sonuçları göstermektedir.


               

Paylaşım Makrosu