GetNorDate Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihi, “gg/aa/yyyy” formatına çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetNorDate()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Bellekteki d7Date nesnesinin tarihini, “gg/aa/yyyy” formatına çevirir. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetNorDate fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetNorDate()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, ilk olarak geçerli bir tarih olan “2017/02/27” değeri atanmıştır. Aşağıdaki mesaj kutusunda ise fonksiyonun, gg/aa/yyyy formatına çevirmiş hali görülmektedir.


Paylaşım Makrosu