GetDay Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, gün kısmını tam sayı olarak verir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetDay()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin gün kısmı tamsayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetDay fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetDay()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Tarihin gününün tam sayı değeri (27), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu