GetMonth Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, ay kısmını tam sayı olarak verir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetMonth()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin ay kısmı tamsayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetMonth fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetMonth()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Verilen tarihin ayının tam sayı değeri (2), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu