Fmod Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir ondalıklı sayının, başka bir ondalıklı sayıya bölünmesinden ortaya çıkan kalanı verir.  

Kullanım Şekli


Değişken = Document.FMod(Bölünen, Bölen)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Bölünen

Başka bir sayıya bölünecek olan, ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Bölen

Başka bir sayıyı bölecek olan, ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu ortaya çıkan kalan, ondalıklı sayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer bölen 0 (sıfır) ise, fonksiyon hata vermek yerine, sonucu  0 (sıfır) olarak  geri döner.

Diğer programlardaki Mod, fonksiyonlarından farkı ondalıklı değerlerinde fonksiyona sayı olarak verilebilmesidir.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "FMod(123.45,10) işleminin sonucu = " & Doc.FMod(123.45,10)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "FMod(-123.45,13.30) işleminin sonucu = " & Doc.FMod(-123.45,13.30)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.Paylaşım Makrosu