CHTMin Fonksiyonu

Tanım


Cari Hesap Tutar alanlarının (CHT) sahip olduğu en küçük sayıyı bulmak için kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CHTMin()


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi yoktur.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu, cari hesap tutar alanlarının en küçük sayısı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Cari Hesap Tutarı alanlarının  basamak değeri  (2) ikidir.

Lokal para biriminin, ondalık basamak sayısının 2 (iki) olduğu durumlarda LPBMin fonksiyonu ile aynı sonucu üretir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "CHTMin() işleminin sonucu = " & Doc.CHTMin()

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.Paylaşım Makrosu