IsLastLoadReadOnly Fonksiyonu

Tanım


Direkt girilmiş veya yaratılmış olan herhangi bir uygulamada, yüklenen bir belgenin salt okunur (read only) olarak yüklenmiş olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. Bir belge üzerinde değişiklik yapmak isteniyorsa, öncelikle belgenin salt okunur yüklenip yüklenmediği sorgulanmalıdır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.IsLastLoadReadOnly()

Ana Nesne

Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Belgenin yüklenme durumuna göre True (Doğru) veya False (Yanlış) mantıksal değerlerinden biri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.


Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher(CariKod)

       if DocC00.IsLastLoadReadOnly() then

               retcode = DocC00.ForceUnlock_Voucher(CariKod)

               Mesaj = CariKod & " kodlu cari hesabın kiliti çözüldü."

       end if

       Set CH00 = DocC00.GetrOWSETObject("CARI00")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

         retcode = DocC00.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteTableObject("CARI00")

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının, bir cari hesap uygulaması yaratılarak, ünvanı sorgulanmıştır. Yaratılan DocC00 cari hesap kartı uygulaması kullanılarak ilgili cari hesap kartı değişiklik modu ile yüklenmeye çalışılmıştır. Eğer cari hesap kartı daha önce başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyorsa yani kilitli tutuluyorsa, kart salt okunur (read only) olarak yüklenecektir. Kartın kilidinin çözülmesi için fonksiyon kullanılımıştır. Yazılım kullanıcının yetkisine göre kullanıcıyı karttan atar ve kart serbest kalır. Örnek makro sonucu, aşağıdaki birinci ve ikinci mesaj kutularında verilmiştir.  


Paylaşım Makrosu