CDbl Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir bilgiyi, ondalıklı sayıya çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CDbl( NümerikBilgi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin ele manıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NümerikBilgi

Ondalıklı sayıya çevrilecek olan sayısal veya metinsel bilgi. Metinsel bilgiden kasıt, text formatındaki nümerik bilgidir.


Geri Dönen Değerler


İşlem sonucunda, ondalıklı sayı cinsinden bir sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer girilen NümerikBilgi parametresinin içinde, nümerik olmayan bir karakter varsa, fonksiyon 0 (sıfır) değerini geri döner.

Ondalık kısımda en sonda yer alan sıfırlar (0) gösterilmez.

Metinsel girilmiş olan nümerik bilgideki virgül ve nokta işaretleri yok sayılıp, çevrim işlemi yapılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "CDbl(123.01) işleminin sonucu = " & Doc.CDbl(123.01)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CDbl(214123.998900) işleminin sonucu = " & Doc.CDbl(214123.998900)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CDbl(""-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CDbl("-123.99")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CDbl(""aV-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CDbl("aV-123.99")

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Dördüncü satırda, “aV” karakterleri nümerik olmadığından fonksiyon sıfır (0) değerini geri dönmüştür.Paylaşım Makrosu