DoesContainSpace Fonksiyonu

Tanım


Herhangi bir karakter dizisinin içinde boşluk karakterinin (space) olup olmadığını araştıran ve  var ise True (Doğru, -1), yok ise False (yanlış, 0) mantıksal değerlerini geri dönen fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.DoesContainSpace( KarakterDizisi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin ele manıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

KarakterDizisi

İçinde SPACE (BOŞLUK) karakterinin olup olmadığının araştırılacağı karakter dizisi.

Geri Dönen Değerler


Verilen karakter dizininin içinde SPACE (BOŞLUK) var ise True (-1) değerini, yok ise False (0) değerini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır

Hatırlatmalar


Herhangi bir karakter dizinindeki, chr(32) fonksiyonuda boşluk olarak görülür.

Örnek


Sub Makro1()

       SDegisken = "abc123+-/ 2AAA_ _ŞĞüö."

       BoslukVarmi = Doc.DoesContainSpace(SDegisken)

       Mesaj = """" & SDegisken & """ değişkeninde SPACE karakteri (boşluk) var mı ? "

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & BoslukVarmi

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, bir değişkene atanmış olan bir karakter dizininin içinde space (boşluk) karakterinin var olup olmadığını sorgulanmıştır. Karakter dizini iki (2) adet boşluk içermektedir. Örnek sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.
Paylaşım Makrosu