DoesContainNonAZ Fonksiyonu

Tanım


Herhangi bir karakter dizisinin içinde; standart ASCII karakter tablosununda ki, büyük harflerin dışında bir karakter olup olmadığını araştıran fonksiyondur.  Eğer verilen karakter dizininde sadece “A” – “Z” arasındaki karakterler var ise False (Yanlış, 0), başka herhangi bir karakter var ise de True (Doğru, -1) mantıksal değerlerini geri döner. ASCII karakter tablosundaki 65. karakter “A” ile 90. karakter  olan “Z” arasındaki karakterler araştırılır. Küçük harfler ve özellikle büyük de olsa Türkçe tüm karakterler fonksiyonunu True değerini geri dönmesine neden olur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.DoesContainNonAZ( KarakterDizisi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

KarakterDizisi

İçinde “A”-“Z” dışında karakterin olup olmadığının araştırılacağı karakter dizisi.

Geri Dönen Değerler


Verilen karakter dizininin içinde “A”-“Z” dışında herhangi bir karakter var ise True (-1) değerini, yok ise de False (0) değerini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır

Hatırlatmalar


Büyük veya küçük farketmeden, Türkçe karakterlerin tümü fonksiyonun True değerini dönmesine neden olur.

Örnek


Sub Makro1()

       SDegisken = "ABC_Şİö"

       NonAZ = Doc.DoesContainNonAZ(SDegisken)

       Mesaj = """" & SDegisken & """ değişkeninde ""A""-""Z"" dışında karakter var mı ? "

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & NonAZ

       SDegisken = "ABCSTY"

       NonAZ = Doc.DoesContainNonAZ(SDegisken)

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & """" & SDegisken & """ değişkeninde ""A""-""Z"" dışında karakter var mı ? "

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & NonAZ

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, bir değişkene atanmış olan bir karakter dizininin içinde “A” – “Z” dışında bir karakterinin var olup olmadığını sorgulanmıştır. Birinci karakter dizininde; gerek Türkçe harfler, gerekse de harf olmayan “_“ karakteri mevcuttur. Dolayısıyla fonksiyon True değeri dönmüştür. İkinci karakter dizininde ise; tüm karakterler “A” – “Z” arasında olduğundan fonksiyon False değeri dönmüştür.
Paylaşım Makrosu