Bu kısımda, text (metin) fonksiyonları anlatılmaktadır.