CInt Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir bilgiyi, en yakın tam sayıya çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CInt( NümerikBilgi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NümerikBilgi

Tam sayıya çevrilecek olan sayısal veya metinsel bilgi. Metinsel bilgiden kasıt, text formatındaki nümerik bilgidir.


Geri Dönen Değerler


İşlem sonucunda, tam sayı cinsinden bir sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


VBScript’eki CInt fonksiyonundan farkı +/- 32.768 sayı limitinin olmamasıdır.   

Eğer girilen NümerikBilgi parametresinin içinde nümerik olmayan bir karakter varsa, fonksiyon 0 (sıfır) sayısını geri döner.

Int fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "CInt(123.01) işleminin sonucu = " & Doc.CInt(123.01)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CInt(222123.99) işleminin sonucu = " & Doc.CInt(222123.99)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CInt(""-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CInt("-123.99")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CInt(""aV-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CInt("aV-123.99")

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Dördüncü satırda, “aV” karakterleri nümerik olmadığından fonksiyon sıfır (0) değerini geri dönmüştür.Paylaşım Makrosu