GetDateIndex Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine, daha önce atanmış olan tarihin, 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısını verir.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetDateIndex()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


d7Date nesnesine atanmış olan tarihin, gün değerini tam sayı olarak geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GateDateIndex fonksiyonu sonucu: " & Tarih.GetDateIndex()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Atanan tarihin tamsayı cinsinden gün değeri 24529 sayısıdır. Aşağıdaki mesaj kutusunda ilgili örnek sonucu görülmektedir.Paylaşım Makrosu