WeekToDate Fonksiyonu

Tanım


Yılın, belirli bir haftasının, belirli bir gününün, tarih değerini elde etmek için kullanılır. 1 Ocak tarihin bulunduğu hafta, yılın ilk haftası sayılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.WeekToDate(Yıl, YılınHaftası, HaftanınGünü)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Yıl

Elde edilecek tarihin, yılının tam sayı değeri.

YılınHaftası

Elde edilecek tarihin, yılın kaçıncı haftasını gösteren tam sayı değeri.

HaftanınGünü

Elde edilecek tarihin, haftanın kaçıncı gününü gösteren tam sayı değeri. Haftanın ilk günü pazartesidir.

Geri Dönen Değerler

Geçerli değerler verilmiş ise, “yyyy/aa/gg” formatında tarih değeri geri döner. Geri dönen bir değeri olduğundan, bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Yil = 2017

       YilinHaftasi = 3

       HaftaninGunu = 1

       YeniTarih = Doc.WeekToDate(Yil, YilinHaftasi, HaftaninGunu)

       Mesaj = "WeekToDate fonksiyonu sonucu: " & YeniTarih

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte YeniTarih değişkenine; 2017 yılının, 3. haftasının 1. gününün değeri atanmıştır. Fonksiyon bu durumda ilgili tarih değerini (10/01/2017) değişkene atayacaktır.


Paylaşım Makrosu