ToEngCS Fonksiyonu

Tanım


Herhangi bir karakter dizisindeki; Türkçe karakter setinde ki, Türkçe’ye özgü harfleri, İngilizce karakter setindeki karşılıkları ile değiştirir. Yani, “ç, ğ, ı, ö, ş, ü ve Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü” harflerini; yine sırasıyla “c, g, i, o, s, u ve C, G, I, O, S, U” harfleriyle değiştirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.ToEngCS(KarakterDizisi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

KarakterDizisi

İçindeki Türkçe karakterlerin, İngilizce eşlenikleri ile değiştirileceği karakter dizisi.

Geri Dönen Değerler


Uzunluğu aynı olmak üzere yeni bir karakter dizisi geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


ToEngCS, ingilizce To English Code Set kelimelerinin kısaltmasıdır.

Örnek


Sub Makro1()

       TurkceCumle = "Akşam eve geldiğinde, çocuğuna sarılır, onu yürekten severdi."

       IngilizceCumle = Doc.ToEngCS(TurkceCumle)

       Mesaj = TurkceCumle

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & "Cümlesinin İngiliz Kod Setindeki karşılıkları "

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & IngilizceCumle        

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, Türkçe karakter setindeki harflerin, İngilizce karakter setine çevrilmiş şekli, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.Paylaşım Makrosu