StatusBarMessage2 Nesnesi

Tanım


Oldukça uzun süren işlemlerde, eğer yazılım ekranı refresh etmiyorsa, kullanıcı yazılımın çalışıp çalışmadığını veya işlemin hangi aşamada olduğunu görmek ister. Bu durumlarda kullanıcıya bilgi vermek için, yazılım sahip olduğu Durum Çubuğu kullanılmalıdır. StatusBarMessage2 Nesnesi, durum çubuğuna; işlemin bulunduğu aşamayı gösteren bir ilerleme göstergesi koymaya veya bir mesaj yazmaya yarayan nesnedir. Nesne sonlandırılana veya durum çubuğuna yeni bir mesaj atanana kadar, son gönderilen bilgi durum çubuğunda kalır.


Dinamo ERP’ye özgü bir nesne olduğundan, yazılımın ana nesnesi Document’in, nesne yaratma metodu (CreateSObject) kullanılmalıdır. Nesnenin; Progress (ilerleme göstergesi) ve Message (mesaj) adlı iki alt elamanı (metodu) vardır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, durum çubuğu ve sahip olduğu elemanlar gösterilmiştir.


Yaratılma Şekli

Set StatusBarMessage2 Nesnesi = Document.CreateSObject("StatusBarMessage2")


Geri Dönen Değerler

Bir nesne olduğu için herhangi bir geri dönen değeri yoktur.

Hatırlatmalar

Sonlandırmak için nesnenin atandığı değişken iptal edilmelidir. “Set StatusBarMessage2 Nesnesi = Nothing” komutu nesnenin iptalini sağlar.