Progress Elemanı

Tanım


Mesaj çubuğunda, yapılmakta olan işlemin ilerleme durumunu gösteren grafik çubuğudur. Kendisine verilen toplam işlem sayısına göre, yüzdeleri nesne tarafından ayarlanmış bir bar gösterir. Yapılan işlem sayısına orantılı olarak, barın içi de yeşil renkle dolmaya başlar.


Kullanım Şekli


StatusBarMessage2 Nesnesi.Progress İşlemNo, ToplamİşlemSayısı

Ana Nesne


StatusBarMessage2 nesnesinin elemanıdır. Bir StatusBarMessage2 nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

İşlemNo

Yapılan işlemin, hangi sırada olduğunu gösteren tam sayı değeridir.

ToplamİşlemSayısı

Toplam işlem sayısını gösteren tam sayı değeridir.

Geri Dönen Değerler


Mesaj çubuğunda içi dolan bir gösterge geri dönülür.

Hatırlatmalar

Bir fonksiyon olmadığından, parametreler parantez içinde yazılamaz. Eğer parantezli kullanılırsa, hata mesajı verilecektir.

Aynı anda Message elemanı ile birlikte de kullanılabilir ve daha anlaşılır mesajlar verilebilir.

Örnek


Sub Makro1()

       Dim StatusBar1

       Set StatusBar1 = Doc.CreateSObject("StatusBarMessage2")

       For i = 1 To 10

               Doc.Sleep(1000)

               StatusBar1.Progress i,10

               StatusBar1.Message Doc.CStr(i) & " Saniye Geçti"

       Next

End SubYukarıdaki örnekte, StatusBarMessage2 nesnesi, StatusBar1 isimli değişkene atanmıştır. Örneğimizde toplam 10 saniyelik bir sürede, her saniyede bir ilerleme durumunu ve bulunduğumuz saniyeyi gösteren mesaj kullanılmıştır. Çalıştığındaki etki aşağıdaki ekran görüntüsünde görülmektedir.


Örneğimizdeki “StatusBar1.Progress i,10” cümlesindeki progress elamanının birinci parametresi hangi saniyede olduğumuzu göstermektedir. İkinci parametre ise toplam işlemin sayısı olan 10 rakamını göstermektedir. İlerleme çubuğu (progress) verilen paramatrelere göre işin yüzdesel (%) olarak ne kadar yapıldığını hesaplamaya yarar.Paylaşım Makrosu