Increment Fonksiyonu

Tanım


d7DateTime (Zaman) nesnesine, daha önce atanmış olan zamandan itibaren belirli bir gün, saat, dakika ve saniye öncesindeki veya sonrasındaki zamanı atar.  


Kullanım Şekli


d7DateTime Nesnesi. Increment(GünSayısı, SaatSayısı, DakikaSayısı, SaniyeSayısı)

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

GünSayısı

Atanmış olan tarihten, kaç gün sonraki / önceki zamanın atanmasını sağlayan gün sayısı. Tamsayı değeri olarak girilmelidir. Gün sayısı negatif ise (-3 gibi) önceki tarih; pozitif ise sonraki tarih atanır.

SaatSayısı

Atanmış olan saatten, kaç saat sonraki / önceki zamanın atanmasını sağlayan saat sayısı. Tamsayı değeri olarak girilmelidir. Saat sayısı negatif ise (-6 gibi) önceki saat; pozitif ise sonraki saat atanır.

DakikaSayısı

Atanmış olan dakikadan, kaç dakika sonraki / önceki zamanın atanmasını sağlayan dakika sayısı. Tamsayı değeri olarak girilmelidir. Dakika sayısı negatif ise (-25 gibi) önceki dakika; pozitif ise sonraki dakika atanır.

SaniyeSayısı

Atanmış olan saniyeden, kaç saniye sonraki / önceki zamanın atanmasını sağlayan saniye sayısı. Tamsayı değeri olarak girilmelidir. Saniye sayısı negatif ise (-30 gibi) önceki saniye; pozitif ise sonraki saniye atanır.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7DateTime nesnesinde ki zamanı, verilen gün, saat, dakika  ve saniye kadar önceki veya sonraki zamanı atar. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7DateTime nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetNow()

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman.GetRevDateTime()

       GunSayisi = -3

       SaatSayisi = 6

       DakikaSayisi =25

       SaniyeSayisi = 30

       YeniZaman = Zaman.Increment(GunSayisi, SaatSayisi, DakikaSayisi, SaniyeSayisi)

       Doc.MsgBox "Increment Fonksiyonu sonucu : " & Zaman.GetRevDateTime()

End SubDaha önceden o anki zaman değeri atanmış olan zaman değişkeninin, 3 gün önce, 6 saat sonra, 25 dakika sonra ve 30 saniye sonraki değer atanmıştır. Aşağıdaki mesaj kutularında ilgili örnek sonucu görülmektedir.               

Paylaşım Makrosu