RightJustify Fonksiyonu

Tanım


Verilen bilgiyi, belirli bir uzunlukta sağa dayalı şekilde biçimlendirir. Verilen bilginin önüne; parametre de verilen karakter sayısına ulaşıncaya kadar boşluk doldurulur. Her türlü ekran bilgi gösterimlerinde, kağıt baskılarında veya sağa dayalı bilgi kullanımı gereken yerlerde kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.RightJustify( DeğişkenBilgi, KarakterSayısı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

DeğişkenBilgi

Sağa dayalı biçimde gösterilecek veya yazılacak bilgi. Herhangi türden (nümerik, karakter, tarih vs.) bir bilgi olabilir.

KarakterSayısı

Sağa dayalı biçimde gösterilecek bilginin kaplayacağı toplam karakter sayısı. Tam sayı cinsinden değerdir. Sıfırdan büyük değer girilmelidir. Sıfır (0) ve negatif değerlerde değişken bilgi gösterilmez. Eğer değişken bilginin sahip olduğu toplam karakter sayısından küçük bir rakam girilirse, fonksiyon işlevini görmez.


Geri Dönen Değerler


Verilen değişken bilginin, sağa dayalı şekilde biçimlendirilmiş halini, karakter dizisi olarak geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


DeğişkenBilginin toplam karakter sayısından küçük karaktersayısı girişlerinde, öne boşluk ekleme işlevi çalışmaz.

Negatif veya 0 (sıfır) karaktersayısı girişlerinde değişken bilgi gösterilmez.

Sayıların ondalık kısmında en sonda yer alan anlamsız sıfırlar (0) gösterilmez.


Örnek


Sub Makro1()

       Sayi = 23845.580

       Mesaj = "Bu sayı sağa 20 karakterlik alana SAĞA dayalı yaılmıştır : " & Doc. RightJustify(Sayi,"20")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) &"Bugünün tarihi sağa 20 karakterlik alana SAĞA dayalı yazılmıştır : " & Doc.RightJustify(Doc.Bugun(),20)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & Doc.RightJustify("Bu yazı 100 karakterlik alana SAĞA dayalı yazılmıştır.",100)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & Doc.RightJustify("Bu yazı 20 karakterlik alana SAĞA dayalı yazılmaya çalışılmıştır.",20)        

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Birinci satırda KarakterSayısı tam sayı yerine nümerik bilgi olarak girilmesine rağmen, fonksiyon doğru bir şekilde çalışmıştır. Diğer durumlarda fonksiyon hata üretir.


Dördüncü satırda ise zaten DeğişkenBilginin karakter sayısı, biçimlendirilmek istenen karakter sayısından (20 karakter) fazla olduğundan fonksiyon işlevini görmemiştir. DeğişkenBilgi varsayılan biçimlendirme şekli (default) olan sola dayalı olarak gösterilmiştir.
Paylaşım Makrosu