Message Elemanı

Tanım


Önyüzü olan uygulamalarda ki durum çubuğunda, yapılmakta olan işlem ile ilgili bir mesaj göstermeye yarar. Yeni bir mesaj atanana kadar ekranda kalır.


Kullanım Şekli


StatusBarMessage2 Nesnesi. Message( Mesaj)

Ana Nesne


StatusBarMessage2 nesnesinin elemanıdır. Bir StatusBarMessage2 nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Mesaj

Durum çubuğunda, gösterilmek istenen mesaj

Geri Dönen Değerler


Durum çubuğunda gösterilen bir mesaj geri dönülür.

Hatırlatmalar

Aynı anda Progress elemanı ile birlikte de kullanılabilir ve daha da anlaşılır mesajlar verilebilir.

Örnek


Sub Makro1()

       Dim StatusBar1

       Set StatusBar1 = Doc.CreateSObject("StatusBarMessage2")

       For i = 1 To 10

               Doc.Sleep(1000)

               StatusBar1.Progress i,10

               StatusBar1.Message Doc.CStr(i) & " Saniye Geçti"

       Next

End SubYukarıdaki örnekte, StatusBarMessage2 nesnesi, StatusBar1 isimli değişkene atanmıştır. Örneğimizde toplam 10 saniyelik bir sürede, her saniyede bir ilerleme durumunu ve bulunduğumuz saniyeyi gösteren mesaj kullanılmıştır. Çalıştığındaki etki aşağıdaki ekran görüntüsünde görülmektedir.


Örneğimizdeki “StatusBar1.Message Doc.CStr(i) & " Saniye Geçti"” cümlesi, geçen saniye bilgisini, saniyede bir durum çubuğunda gösterecektir.


Paylaşım Makrosu