NumToText_TL Fonksiyonu

Tanım


Verilen verilen nümerik bilgiyi, Türk Lirası cinsinden yazıya çevirir.


Özellikle fatura, çek, senet vb. kıymetli evraklarda, yazıyla yazılmış olan tutar kanunlara göre esastır. Fonksiyon kendisine verilen nümerik bilginin rakamlarını, yazıya çevirir. Bu tip kıymetli belgelerin program içinde basımında, bu fonksiyon kullanılır. Ondalıklı sayıların tamsayı kısmının yazıya çevrimi bitince “TL”, ondalık kısmın yazıya çevrimi bitince de “Kr” sembolleri yazıya ilave edilir. Arada boşluk bırakılmaz.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.NumToText_TL(NümerikBilgi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NümerikBilgi

Yazıya çevrilecek sayısal veya metinsel olabilen nümerik bilgi. Metinsel bilgiden kasıt, text formatındaki nümerik karakterlerden oluşan bilgidir. Fonksiyon için; 1200.30, “1200.30” ve “1,200.30” aynı bilgidir.

Geri Dönen Değerler


Verilen sayının yazıya dönüştürülmüş halini, karakter dizini şeklinde geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Metinsel bilgilerde, tırnak ve binlik ayıraç olan virgüller dikkate alınmaz.

Fonksiyon ondalıklı sayılarda, ondalık kısmın ilk iki hanesini herhangi bir yuvarlama yapmadan dikkate alır. Yuvarlama işlemine ihtiyacınız var ise, fonksiyona verilecek sayı önceden yuvarlanmalıdır.

Sayı olarak 0 (Sıfır) değerinde ise sadece “TL” kelimesi geri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       Sayi = 23845.587

       Mesaj = "NumToText_TL(" & Sayi & ") fonksiyonun sonucu aşağıdadır."

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & Doc.NumToText_TL(Sayi)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumToText_TL(""23845.587"") fonksiyonun sonucu aşağıdadır."

       Mesaj = Mesaj & chr(13) &  Doc.NumToText_TL("23845.587")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumToText_TL(""23,845.587"") fonksiyonun sonucu aşağıdadır."

       Mesaj = Mesaj & chr(13) &  Doc.NumToText_TL("23,845.587")        

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Üç farklı şekilde girilen nümerik bilginin, Türk Lirası cinsinden yazı ile gösterimlerinin aynı olduğu aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir. Ondalık kısımda 3 hanelik bilgi verilmesine rağmen, sadece ilk hane herhangi bir yuvarlamaya tabi tutulmadan dikkate alınmıştır.Paylaşım Makrosu