NumToC Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir ondalıklı sayıyı, binlik ayıraçlarla göstermeye yarar. Sayıları biçimlendirmek için kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.NumToC(NümerikBilgi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NümerikBilgi

Binlik ayıraçlarına ayrılarak gösterilecek olan ondalık sayı.


Geri Dönen Değerler


İşlem sonucunda, variant cinsinden, binlik basamakları ayrılmış bir sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer NümerikBilgi parametresinin içinde nümerik olmayan bir karakter varsa, fonksiyon hata verir.

Ondalık kısımın en sonunda yer alan sıfırlar (0) gösterilmez.

Metinsel girilmiş olan nümerik bilgideki nokta işaretleri yok sayılıp, tam sayıymış gibi işlem görür. Örneğin “2.00” nümerik bilgisi, fonksiyon için “200” tam sayısı demektir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "NumToC(215000.65) fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumToC(215000.65)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumToC(215000.65000) fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumToC(215000.65000)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumToC(215000.65654)fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumToC(215000.65654)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumToC(""215000.65"") fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumToC("215000.65")

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Birinci ile ikinci satırın sonucu aynı olmuştur. Fonksiyon ikinci satırdaki en sonda yer alan sıfırları (0) dikkate almamıştır. Dördüncü satırda ise bilgi text olarak nümerik karakterlerden oluşmuştur. Bu durumda aradaki nokta işareti yok sayılıp, sayı sanki tamsayı gibi işleme tabi tutulmuştur.

Paylaşım Makrosu