DTDTDif1 Fonksiyonu

Tanım


Verilen iki tarih ve iki saat arasındaki, zaman farkını saat olarak hesaplar. İkinci parametrelerden, birinciler çıkartılır. Pozitif bir işlemde; küçük zaman birinci parametrelere, büyük zaman ise ikinci parametrelere yazılmalıdır.


SFT_CAO Atölyede Süre Takibi, parametresinden etkilenmektedir. Eğer parametre değeri “E” günler arasındaki farkı 24 saat olarak hesaplayıp zaman farkına ilave eder. Aksi halde 24 saati geçen ( birden fazla gün farkı olan) zaman farklarını hesaplamaz ve 0 (sıfır) saat olarak geri döner.

Kullanım Şekli


Değişken = Document. DTDTDif1( BaşlangıçTarihi, BaşlangıçSaati, BitişTarihi, BitişSaati)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

BaşlangıçTarihi

Zaman farkı işleminde, çıkan tarih. Tarih formatında girilmelidir.

BaşlangıçSaati

Zaman farkı işleminde, çıkan saat. Saat formatında girilmelidir.

BitişTarihi

Zaman farkı işleminde, eksilen tarih. Tarih formatında girilmelidir.

BitişSaati

Zaman farkı işleminde, eksilen saat. Saat formatında girilmelidir.

Geri Dönen Değerler


Verilen iki tarih ve iki saat arasındaki farkı hesaplayıp, sadece saat olarak geri döner. Dakikaları da, saatin ondalık kısmı olarak gösterir. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

En fazla +/- 10.000 saat  hesaplama yapar.

SFT_CAO Atölyede Süre Takibi, parametre değeri “E” ise limit +/- 10.000 saattir. Diğer durumlarda limit +/- 24 saattir.

Limit dışındaki hesaplama değerleri için 0 (sıfır) değeri geri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       ZamanFarki = Doc.DTDTDif1("2017/03/05","14:31","2017/03/06","18:35")

       Mesaj = "Hesaplanan zaman farkı : " &  ZamanFarki

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örneğin sonucunda, hesaplanan zaman farkı saat olarak aşağıdaki mesaj kutularında gösterilmiştir.


Birinci mesaj kutusu; SFT_CAO Atölyede Süre Takibi, parametre değeri “E” iken çalışan örneğin sonucudur. Bu durumda limit +/- 10.000 saat olduğundan günü aşan değerler gösterilmiştir.


İkinci mesaj kutusu; SFT_CAO Atölyede Süre Takibi, parametre değeri “E” değilken çalışan örneğin sonucudur. Bu durumda limit +/- 24 saat (bir gün) olduğundan günü aşan değerler 0 (sıfır) olarak gösterilmiştir.               

Paylaşım Makrosu