Customp_GetD Fonksiyonu

Tanım


Yazılımda sistem menüsünde yer alan ve uygulamaların şirkete göre çalışma şeklini değiştiren parametreler bulunmaktadır. Uygulama parametrelerinde, metin ve sayı alanı olmak üzere değer girilebilecek iki alan bulunmaktadır.Fonksiyon, verilen uygulama parametresinin, sayı kısmındaki değeri getirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Customp_GetD(ParametreKodu)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

ParametreKodu

Sayı kısmındaki değeri istenen parametrenin kodu.

Geri Dönen Değerler


Verilen parametrenin, sayı alanındaki değer geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer fonksiyona geçersiz bir parametre kodu girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Customp_GetD(""TIMEOUTR"") fonksiyonu sonucu : " &  Doc.Customp_GetD("TIMEOUTR")

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte verilen parametrenin,  sayı alanının değeri aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir. TIMEOUTR parametresi, esnek raporlardaki bekleme süresini dakika olarak belirleyen parametredir.


Paylaşım Makrosu