Bu kısımda, veritabanı ile ilgili fonksiyonlar analatılmaktadır.