CStr Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir bilgiyi, karakter dizisine (string) çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CStr(DeğişkenBilgi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

DeğişkenBilgi

Karakter dizisine çevrilecek olan bilgi.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucunda, bir karakter dizisi geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Geri dönen değer aslında “variant” bir değerdir. Özellike karakter dizisi (string) veri tipinde tanımlanmamış bir değişkene atanırsa duruma göre sayı veya tarih veri tipinde de kullanılabilir.  

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "CStr(123.01) işleminin sonucu = " & Doc.CStr(123.01)

       Hesap = Doc.CStr(123.01) * 2

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CStr(123.01) * 2 işleminin sonucu = " & Hesap

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CStr(""-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CStr("-123.99")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CStr(""aV-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.CStr("aV-123.99")

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. İkinci satırda sonucu görülen, Hesap adlı değişken aslında karakter dizisine çevrilmiş olmasına rağmen, atanan değişken (Hesap) karakter dizisi veri tipinde olmadığından sayı olarak çarpma işlemine girmiştir.Paylaşım Makrosu