CDateToInt Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihin, tam sayı cinsinden gün değerini verir. Tamsayı değeri 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısı olarak hesaplanır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CDateToInt(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarihin, 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısı değeri, tam sayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri 0 (sıfır) olacaktır.

Date_StrToNum fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="2017/02/20"

       GunSayisi = Doc.CDateToInt(Tarih)

       Mesaj = "01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısı = " & GunSayisi

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte 20/02/2017 tarihinin, 01/01/1950 tarihinden itibaren tamsayı cinsinden geçen gün sayısı değeri aşağıdaki mesaj kutusuda gösterilmiştir.Paylaşım Makrosu