AyinSonGunu Fonksiyonu

Tanım


Kendisine verilen tarihin bulunduğu ayın son gününün tarihini geri döndüren bir fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.AyinSonGunu(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Geçerli bir tarih değeri verilmiş ise, “yyyy/aa/gg” formatında tarih değeri geri döner. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="2017/02/20"

       YeniTarih = Doc.AyinSonGunu(Tarih)

       Mesaj = Tarih & " tarihinin bulunduğu Ayın Son Gününün tarihi " & YeniTarih

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, YeniTarih isimli değişkene verilen ilk tarihin bulunduğu ayın son günü değeri (28/02/2017) geri dönmüştür. Örnek sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda  görülmektedir.
Paylaşım Makrosu