d7WrnBox Fonksiyonu

Tanım


Ekranda bir mesaj vermeye yarayan, kullanıcının belirli sürede bir tuşa basmasını bekleyen ve süre dolunca otomatik kapanan mesaj kutusudur. Bekleme süresi bitince otomatik kapanan mesaj kutularında, geri dönülen değer sistem tarafından atanır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.d7WrnBox(Mesaj, Başlık, Stil, BeklemeSüresi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Mesaj

Ekranda gösterilmek istenilen mesajdır. Uzun mesajlarda satırbaşı yapılmak isteniyorsa; carriage return karakteri (Chr(13)) veya linefeed karakteri (Chr(10)) istenilen kadar kullanılabilir. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Başlık

Ekranda çıkan mesaj kutusunun başlığıdır.

Stil

Mesaj kutusunda çıkması istenen tuşların, hangi tuşun varsayılan olarak seçili olacağı ve hangi simgenin kullanılacağını belirtmek için kullanılır. Tuş seçenek değeri, varsayılan tuş değeri ve simge değeri matematiksel toplanarak bir tamsayı olarak girilebilir. Ayrıca tamsayı değeri yerine, sistemde tanımlı olan dinamo sabit ad veya vbscript sabit adları da kullanılabilir. Eğer aşağıda anlatılan değerlerin dışında, yanlış değer atanırsa fonksiyon çalışmaz ve mesaj kutusu ekranda görünmez.

BeklemeSüresi

Kullanıcın bir tuşa basması için beklenen süre. Sistem varsayılan değeri (3 saniye) kullanılmak isteniyorsa –1 değeri atanmalıdır. Diğer durumlarda saniye cinsinden tamsayı değeri girilmelidir.Stil parametresinin tuş seçenekleri aşağıdadır.


Dinamo ERP Sabit Ad

vbscript Sabit Ad

Değer

Açıklama

MB_OK

vbOKOnly

0

OK (Tamam) tuşu gösterilir

MB_OKCANCEL

vbOKCancel

1

OK (Tamam) ve Cancel (İptal) tuşları gösterilir

MB_ABORTRETRYIGNORE

vbAbortRetryIgnore

2

Abort (Durdur), Retry(Yeniden Dene) ve Ingore (Göz Ardı Et) tuşları gösterilir

MB_YESNOCANCEL

vbYesNoCancel

3

Yes (Evet), No (Hayır) ve Cancel (İptal) tuşları gösterilir

MB_YESNO

vbYesNo

4

Yes (Evet) ve No (Hayır) tuşları gösterilir

MB_RETRYCANCEL

vbRetryCancel

5

Retry(Yeniden Dene) ve Cancel (İptal) tuşları gösterilirStil parametresinin simge seçenekleri aşağıdadır. Simgeler mesaj kutusunun solunda çıkar.


Dinamo ERP Sabit Ad

vbscript Sabit Ad

Değer

Açıklama

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND,

MB_ICONSTOP

vbCritical

16

  simgesi gösterilir.

MB_ICONQUESTION

vbQuestion

32

  simgesi gösterilir.

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

vbExclamation

48

simgesi gösterilir.

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

vbInformation

64

simgesi gösterilir.


Stil parametresinin varsayılan tuş seçenekleri aşağıdadır. Varsayılan tuş kullanıldığında kullanıcı, fare kullanmadan, klavyesinde Enter veya Carriage Return tuşuna bastığında, varsayılan seçeneği seçmiş olur.


Dinamo ERP Sabit Ad

vbscript Sabit Ad

Değer

Açıklama

MB_DEFBUTTON1

vbDefaultButton1

0

Birinci tuş varsayılandır.

MB_DEFBUTTON2

vbDefaultButton2

256

İkinci tuş varsayılandır.

MB_DEFBUTTON3

vbDefaultButton3

512

Üçüncü tuş varsayılandır.

MB_DEFBUTTON4

vbDefaultButton4

768

Dördüncü tuş varsayılandır.

Geri Dönen Değerler


Eğer mesaj kutusu şeklinde kullanılıyorsa, sadece tek bir tam sayı geri dönüş değeri vardır. Aşağıdaki tabloda hangi tamsayı değeri dönüldüğü gösterilmiştir. Geri dönülen tamsayı değeri yerine, sabit adlarda kullanılabilir.


Dinamo ERP Sabit Ad

vbscript Sabit Ad

Değer

Açıklama

IDOK

vbOK

1

OK (Tamam) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDCANCEL

vbCancel

2

Cancel (İptal) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDABORT

vbAbort

3

Abort (Durdur) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDRETRY

vbRetry

4

Retry(Yeniden Dene) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDIGNORE

vbIgnore

5

Ingore (Göz Ardı Et) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDYES

vbYes

6

Yes (Evet) tuşunun seçildiğini belirten değer.

IDNO

vbNo

7

No (Hayır) tuşunun seçildiğini belirten değer.


Hatırlatmalar


Tuş açıklamaları (İngilizce, Türkçe vb. ), işletim sisteminin kurulum diline göre değişebilir.

İçinde Cancel (İptal) tuşu olan mesaj kutularında klavyedeki ESC (Escape) tuşuna basıldığında da sistem Cancel tuşu seçilmiş gibi davranır ve 2 (IDCANCEL, vbCancel) değeri geri dönülür. Ayrıca sadece  OK (Tamam) tuşunun olduğu mesaj kutularında da ESC (Escape) tuşuna basıldığında 1 (IDOK, vbOK) değeri geri dönülür.

Otomatik bekleme süresi sadece içinde Cancel (İptal) tuş değeri olan seçimlerde çalışır. Yani tuş stili  1, 3 ve 5 değerlerinde çalışır. Bekleme süresi bitiminde ise IDCANCEL (vbCANCEL, 2) değeri geri döndürülür.  Ayrıca sadece OK (Tamam) tuşunun olduğu mesaj kutularında da çalışır ve  IDOK (vbOK, 1) değeri geri döndürülür.Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Uyarı! İşlemlerde hata bulundu." & chr(13) & chr(13) & "Devam etmek ister misiniz?"

       Baslik = "Hatalı Bilgi"

       Stil = MB_YESNO + MB_ICONWARNING + MB_DEFBUTTON2

       BeklemeSuresi = 5

       GeriDonusDegeri = Doc.d7WrnBox (Mesaj,Baslik,Stil,BeklemeSuresi)        

       If GeriDonusDegeri = IDOK then

               Sonuc = "İşleme hatalı devam edildi."

       Else

               Sonuc = "İşlem durduruldu"        

       End If

End Sub
Yukarıdaki örnek, aralarında bir satır boşluk verilen bir mesajı, uyarı simgesi ile OK ve Cancel  tuşlarını kullanarak mesaj kutusunu oluşturmuştur. Ayrıca birinci tuş olan OK (Tamam) tuşu varsayılan olarak seçili yapılmıştır. Ön yüzü olan programlarda; aşağıdaki resimdeki gibi bir mesaj kutusu görülecekti.Eğer ki kullanıcı Bekleme Süresi olan 5 saniye içinde bir seçim yapmadıysa, mesaj kutusu otomatik olarak kapanacak ve geri dönüş değeri olarak da IDCANCEL (vbCancel, 2) değeri atanacaktı.  Ayrıca Stil değişkenini aşağıdaki şekillerde de kullanılabilirdik. Bu durumlarda da sonuç tamamen aynı olacaktı.


Stil = vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2

Stil = 4 + 48 + 256“if geridonusdegeri = IDYES then” program cümlesindeki IDYES yerine vbYes veya 6 değerleri de kullanılabilinirdi.

Paylaşım Makrosu