SetToday Fonksiyonu

Tanım


Daha önce yaratılmış olan, d7Date (Tarih) nesnesine, günün tarihinin atanması için kullanılır.


Kullanım Şekli


d7Date Nesnesi.SetToday()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7Date değişkenine, günün tarihini atar.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetToday()

        Doc.MsgBox "Tarih adlı nesne değişkenine, " & Tarih.GetNorDate() & " tarihi atandı."

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, günün tarihi (2017/04/17) atanmıştır. Aşağıdaki gibi bir mesaj kutusu ile atanan değer görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu