UnLoad_Voucher Fonksiyonu

Tanım


Direkt girilmiş veya yaratılmış olan herhangi bir uygulamanın yüklenmiş olarak tuttuğu belgeyi, bellekten boşaltmak (boş bir belge hali) için kulllanılır. Bir uygulamada yüklenen herhangi bir belge, ilgili belge boşaltılana kadar kilitli tutulur ve başka biri tarafından kullanılmaz.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.UnLoad_Voucher()

Ana Nesne

Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Belgeyi boşaltma işleminin durumuna göre bir tam sayı değeri dönülür. İşlem başarılı ise 0 (sıfır) değeri, hatalı ise hatanın oluşma şekline göre başka bir tamsayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.

LoadEmpty_Voucher fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.


Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher(CariKod)

       Set CH00 = DocC00.GetrOWSETObject("CARI00")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

         retcode = DocC00.UnLoad_Voucher()

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

       retcode = Doc.DeleteTableObject("CARI00")

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının, bir cari hesap uygulaması yaratılarak, unvan bilgisi elde edilmiştir. Daha sonra ilgili kart boşaltılarak tekrar unvan bilgisi sorgulanmıştır. Örnek sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.

Paylaşım Makrosu