New_Voucher Fonksiyonu

Tanım


Direkt girilmiş veya yaratılmış olan herhangi bir uygulamada, yeni bir doküman yaratmak için kullanılan bir fonksiyondur. Belge numarası alma işleminde, yazılımdaki standart sıradaki belge numarası fonksiyonu kullanılır. Fonksiyon kullanılarak yapılan yeni belge yaratma işlemlerinde, uygulamanın tüm kontrol ve denetim mekanizmaları çalışmaktadır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.New_Voucher()

Ana Nesne

Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Yaratılmak istenen evrağın, başarılı olma durumuna göre bir tam sayı değeri dönülür. İşlem başarılı ise 0 (sıfır) değeri, hatalı ise hatanın oluşma şekline göre başka bir tamsayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.

Eğer özel bir belge numarası veya belge kodu yaratılmak isteniyorsa, Load_Voucher fonksiyonu kullanılmalıdır.

Örnek


Sub Makro1()

       RetCode = Doc.New_Voucher()

       Mesaj = "Yeni yaratılan belge numarası : " & CARI20E.EVRAKNO

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu belgede makroyu çalıştırdığında, yeni bir fiş yaratılması istenmiştir. Örnek makro sonucu, aşağıdaki mesaj kutularında verilmiştir.
Paylaşım Makrosu