Load_Voucher_ForUpdate_ForceUnlock Fonksiyonu

Tanım


Direkt girilmiş veya yaratılmış olan herhangi bir uygulamada, evrak numarası bilinen bir dökümanı değişiklik yapmak için çağırmaya yarayan bir fonksiyondur. Eğer ilgili doküman başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyor ise, yazılım ilgili kullanıcıyı dökümandan atar ve dökümanı yükler. Genellikle toplu değişiklik (batch) işlemlerinde, olası kilitli kayıtları serbest bırakmak için kullanılır.


Evrak numarası uygulamaya göre bir numara, bir kod vs. olabilir. Eğer çağrılmak istenen evrak numarası daha önce sistemde kayıtlı değilse, talep edilen numara ile yeni bir doküman yaratılır. Bir doküman çağrıldığında, dökümanın  tüm veritabanı bağlantıları, tüm rowsetleri ve tüm fonksiyonları da yüklenir. Bu bilgilerin hepsi ulaşılabilir olmaktadır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Load_Voucher_ForUpdate_ForceUnlock( EvrakNumarası)

Ana Nesne

Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

EvrakNumarası

Çağrılmak istenen dökümanın (uygulamanın) evrak numarası. Uygulmasına göre numara, kod vs. olabilir. Örneğin fatura numarası, cari hesap kartı kodu gibi.

Geri Dönen Değerler


Yüklenmek istenen evrağın, yüklenme durumuna göre bir tam sayı değeri dönülür. Yükleme başarılı ise 0 (sıfır) değeri, hatalı ise hatanın oluşma şekline göre başka bir tamsayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.

Yüklenmek istenen evrak numarası başka bir kullanıcı tarafından kilitli tutuluyorsa, ilgili kullanıcıyı evraktan atar. Bu işlem için kullanıcının; ya yazılım yöneticisi hakkı, ya da kullanıcı tanımlarındaki ADM_L1_BKS özel uygulama hakkı olması gereklidir.

Eğer yüklenmek istenen evrak numarası kayıtlı değil ise, yenisi yaratılır.


Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher_ForUpdate_ForceUnlock(CariKod)

       Set CH00 = DocC00.GetTableObject("CARI00")

       Mesaj = CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

         retcode = DocC00.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının, bir cari hesap uygulaması yaratılarak, ünvanı sorgulanmıştır. Yaratılan DocC00 cari hesap kartı uygulaması kullanılarak ilgili cari hesap kartı değişiklik modu ile yüklenmeye çalışılmıştır. Fakat ilgili cari hesap kartı daha önce başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığından, öncelikle yazılım kullanıcının yetkisine göre kullanıcıyı karttan atar ve yükleme işlemini yapar. Dolayısı ile kartın unvan bilgisine ulaşılmıştır. Örnek makro sonucu, aşağıdaki birinci mesaj kutusunda verilmiştir.  Kartı kilitli tutan kullanıcı, kartta bir işlem yapmaya kalktığında ise bir uyarı mesajı alacaktır. İlgili mesaj ise ikinci mesaj kutusunda verilmiştir.               Paylaşım Makrosu