HaftanınSonGununeGit Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine, daha önce atanmış olan tarihin, bulunduğu haftanın son gününün tarihini atar. Hafta Pazartesi günü ile başlar.

Kullanım Şekli


d7Date Nesnesi.HaftanınSonGununeGit()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin, bulunduğu haftanın son gününün tarihi atanır.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/24")

       Tarih.HaftaninSonGununeGit()

        Doc.MsgBox "HaftaninSonGununeGit fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetNorDate()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/24" tarihi atanmıştır. Daha sonra aynı nesneye, HaftaninSonGununeGit fonksiyonu uygulandığında, 24 Şubat 2017’in bulunduğu hafatanın son günü olan; 26/02/2017 Pazartesi tarihi atanır. Artık Tarih nesnesinin değeri 26/02/2017 olmuştur. Aşağıdaki mesaj kutusunda ilgili örnek sonucu görülmektedir.Paylaşım Makrosu