GetWOY_ISO8601 Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, yılın hangi haftası olduğunu ISO 8601 standartlarına göre verir. Kısacası içinde 53 adet Perşembe günü olan yıllar 53 hafta sayılır. Yılın ilk haftası, yılın ilk perşembe gününden başlar.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetWOY_ISO8601()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin, yılın kaçıncı haftası olduğu ISO 8601 standartlarına göre tam sayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

GetWOY_ISO fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetWOY_ISO8601 fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetWOY_ISO8601()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. ISO 8601 standartlarına göre hesaplanmış hafta sayısı (9), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu