GetWOY Fonksiyonu

Tanım


d7Date (Tarih) nesnesine atanmış olan tarihin, yılın hangi haftası olduğunu verir. 1 Ocak tarihin bulunduğu hafta, yılın ilk haftası sayılır.

Kullanım Şekli


Değişken = d7Date Nesnesi.GetWOY()

Ana Nesne


d7Date nesnesinin elemanıdır. Bir d7Date nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Tarihin, yılın kaçıncı haftası olduğu tam sayı cinsinden geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7date nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Tarih = Doc.CreateSObject("d7Date")

       Tarih.SetDate("2017/02/27")

       Doc.MsgBox "GetWOY fonksiyonu sonucu : " & Tarih.GetWOY()

End SubTarih isimli d7Date nesnesine, "2017/02/27" tarihi atanmıştır. Tarihin bulunduğu hafta sayısı (10), aşağıdaki mesaj kutusunda görüntülenmektedir.


Paylaşım Makrosu