GetTableObject Fonksiyonu

Tanım


Herhangi bir uygulama yaratıldığında, kendisi ile ilişkili olan ve veritabanı bağlantılı veya bağlantısıztüm rowsetleri de belleğe yükler. Bu rowsetler, tamamen uygulama tarafından dinamik olarak yaratılır ve yönetilirler. Veritabanları, diğer uygulamalar, hesaplamalar gibi birbirine bağlı tüm işlemler uygulama tarafından yürütülür. Uygulama tarafından yaratılmış olan bu rowsetlere direkt ulaşmak için kullanılan bir fonksiyondur.


Genelde uygulamalar üzerinde belge ile ilgili işlemler yaparken kullanılırlar. Örneğin belgeyi kaydetmek, içeriğini değiştirmek, yazıcı çıktısı alırken kullanmak vs. gibi işlemlerde bu rip rowsetler kullanılır.


Kullanım Şekli


Set RowSetNesnesi = Document.GetTableObject(RowSetAdı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

RowSetAdı

Çağrılmak istenen ve uygulama tarafından yaratılmış olan rowsetin adı.

Geri Dönen Değerler


Bellekte, RowSetAdı parametresinde verilen rowseti, kullanılmak üzere bir rowset nesnesine atar.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.

Yüklenmek istenen roesetadı hatalı girilirse, boş bir rowset geri döner.

GetRowSetObject fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher(CariKod)

       Set CH00 = DocC00.GetTableObject("CARI00")

       Mesaj = CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

         retcode = DocC00.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

       retcode = Doc.DeleteTable Object(CH00)

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının, bir cari hesap uygulması yaratılarak, ünvanı sorgulanmıştır. Yaratılan DocC00 cari hesap kartı uygulaması kullanılarak ilgili cari hesap kartı çağrılmıştır. Yüklem işlemi tamamlandığında, ilgili kartın tüm bilgileri, veritabanı bağlantıları, rowsetleri belleğe yüklenmiş olur. Örnekte veritabanı bağlantılı CARI00  rowseti, CH00 adlı bir rowset nesnesine atanmış ve bu rowset nesnesi kullanılarak unvan bilgisine ulaşılmıştır. Örnek makro sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.

Paylaşım Makrosu