Dinamo ERP Nesne ModeliYazılım içinde değişik amaçlar için kullanılan uygulama geliştirme araçlarının sahip olduğu nesneleri, temelde ikiye ayırabiliriz. Bunlar :

1.Windows işletim sisteminin sahip olduğu nesneler.

2.Dinamo ERP yazılımının sahip olduğu nesneler.


Bu nesnelerin tümünü kullanabilmek içinde bir Ana Nesneye (Document) ihtiyaç duyulmaktadır. Document (uygulama) ana nesnedir. Öncelikle yaratılmalıdır. Daha sonra yaratılan document nesnesi yardımı ile diğer nesneler çağırılıp, kullanılabilir.


Windows nesnelerini kullanmak için, kullanılan uygulama geliştirme dilinin (vbScript veya JavaScript) standart nesne çağırma teknikleri veya fonksiyonları kullanılabilir. Örneğin vbScript ile yazılan bir uygulamada CreateObject fonksiyonu ile Windows’un sahip olduğu nesneler çağrılabilir. Bu durumda çağrılan nesne işletim sistemin olduğundan; sorumluğu, yönetimi vs. işletim sisteminindir.


Yazılımın sahip olduğu nesneler ise; ana nesne Document’ın (uygulama) sahip olduğu metod ve fonksiyonlarla yaratılırlar. Bu nesnelerin sorumluğı, yönetimi, sonlanrırılması gibi işlemlerin tümü de yazılıma aittir. Yazılımın sahip olduğu nesnelerin yaratılması ile ilgili detaylar document nesnesindeki nesne yaratma fonksiyonlarında anlatılmıştır.


Yazılım sahip olduğu nesneler :

Document : Ana nesne. Dinamo ERP’deki uygulamalardır.

RowSet         : Bellekte geçici olarak yaratılan tablo nesneleri.

PrintEngineOutput : Printer çıktıları için kullanılan nesne.

Chart : Grafik oluşturmak için kullanılan nesne.

WaitCursor : Ekranda meşgul simgesi gösteren nesne.

StatusBarMessage2 : Durum çubuğunda mesaj yaratma nesnesi.

BatchErrorMode : Toplu uyarı, hata veya mesaj nesnesi.

DocumentMode         : Uygulama çalışma şekli nesnesi.

Object_CleanUp : Kendisi ile baraber başka bir nesneyi de yok eden nesne.

Object_State : Kendisi yok olurken, başka bir nesneyi eski durumuna getiren nesne.

CodeList : Kod listeleri yaratılmak için kullanılan nesne.

d7Date        : Tarih nesnesi.

d7DateTime : Zaman nesnesi.

Parameters : Çeşitli ve sabit olmayan şekilde olan parametreler nesnesi.

FieldDefinition : RowSet'lerin alanları nesnesi.

Query : Esnek raporlama programı tarafından kullanılan sorgulama nesnesi.

JoinSet : Esnek raporlama programı tarafından kullanılan tablo join nesnesi.

Data_Entry_Mode : Veri giriş şeklini geçici olarak değiştiren (GUI, XML vs) nesne.

HTMLOutput : HTML olarak rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

ExcelOutput : Excel'e rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

ReportOutput : Print Engine ile rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

SQL_Select_Statement        : Database Engine bağımsız, Native SQL SELECT cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

SQL_Update_Statement : Database Engine bağımsız, Native SQL UPDATE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

SQL_Delete_Statement : Database Engine bağımsız, Native SQL DELETE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

SQL_Update_Statement : Database Engine bağımsız, Native SQL UPDATE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

SQL_Table_Reference : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan table (tablo) referans nesnesi.

SQL_Field_List         : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan field (alan) listesi nesnesi.

SQL_Search_Condition        : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan search (sorgulama) nesnesi.

SQL_Update_Set : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan update (güncelleme) nesnesi.

SQL_Order_By        : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan order by (sıralama) nesnesi.

SQL_Group_By        : Native SQL işlemlerinde, alt nesne olarak kullanılan group by (gruplama) nesnesi.

SQL_Select_Specification : Native SQL SELECT işlemlerinde, kullanılan bir alt nesne.

SQL_Auto_Transaction : Native SQL işlemlerinde, kullanılan bir alt nesne.

Edrawings : E-Drawing nesnesi.

HTML_Document : HTML formatlamak için kullanılan nesne.

BatchUpdateMode : Toplu işlemlerde hesaplamaları, önce optimize ederek sonrada topluca yapan nesne.

Com++        : İşletim sistemine com obje olarak kurulan Dinamo ERP nesnesi.