Delete_Voucher Fonksiyonu

Tanım


Direkt girilmiş veya yaratılmış olan herhangi bir uygulamada, yüklü olan dökümanı silmek için kullanılan bir fonksiyondur. Fonksiyon kullanılarak yapılan silme işlemlerinde, uygulamanın tüm kontrol ve denetim mekanizmaları çalışmaktadır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Delete_Voucher()

Ana Nesne

Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Silinmek istenen evrağın, başarılı olma durumuna göre bir tam sayı değeri dönülür. İşlem başarılı ise 0 (sıfır) değeri, hatalı ise hatanın oluşma şekline göre başka bir tamsayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Bir uygulamaya özel yazılmış makrolarda, standart Doc değişkeni ile kullanılır. Kod içinde yaratılmış uygulamalarda ise, yaratılan uygulamanın atandığı document nesnesi ile kullanılmalıdır.

Silme işlemi olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher(CariKod)

         RetCode = DocC00.Delete_Voucher()

       RetCode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının,silinmesi istenmiştir. Örnek makro sonucu, aşağıdaki mesaj kutularında verilmiştir. Silme işlemi başarısız olmuştur. Çünkü ilgili cari hesabın üserinde işlemelr mevcuttur. Yazılımın kontrolleri, devreyegirmiş ve silme işlemini iptal etmiştir.
Paylaşım Makrosu