DeleteTableObject Fonksiyonu

Tanım


Uygulama tarafından yaratılmış olan rowsetlerden, GetTableObject veya GetRowSetObject fonksiyonu ile elde edilmiş olan rowsetleri, bellekten silmek için kullanılır. Aksi halde uygulamadan çıkana kadar bu şekilde yaratılan rowsetler bellekte duracaktır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.DeleteTableObject(RowSetAdı)

veya

Değişken = Document.DeleteTableObject( RowSetNesnesi)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

RowSetAdı

Silinmek istenen ve kullanıcı tarafından GetTableObject veya GetRowSetObject fonksiyonu ile yaratılmış olan rowsetin adı. Karakter dizisi olarak girilmek zorundadır.

RowSetNesnesi

Kullanıcı tarafından GetTableObject veya GetRowSetObject fonksiyonu ile yaratılırken atanan roswset nesneninin değişken adı.

Geri Dönen Değerler


Geri dönen herhangi bir değer yoktur.

Hatırlatmalar


GetTableObject veya GetRowSetObject fonksiyonu ile yaratılmış olan rowsetler silinebilir.

Silme işleminde, iki parametreden biri kullanılır.

DeleteRowSetObject fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC00 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       RetCode = DocC00.Load_Voucher(CariKod)

       Set CH00 = DocC00.GetTableObject("CARI00")

       Mesaj = CariKod & " kodlu cari hesabın ünvanı : " & CH00.AD

         retcode = DocC00.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

        retcode = Doc. DeleteTableObject(CH00)

       ' **** veya

       ' retcode = Doc.DeleteTableObject("CARI00")

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının, bir cari hesap uygulması yaratılarak, ünvanı sorgulanmıştır. Yaratılan DocC00 cari hesap kartı uygulaması kullanılarak ilgili cari hesap kartı çağrılmıştır. Yüklem işlemi tamamlandığında, ilgili kartın tüm bilgileri, veritabanı bağlantıları, rowsetleri belleğe yüklenmiş olur. Örnekte veritabanı bağlantılı CARI00  rowseti, CH00 adlı bir rowset nesnesine atanmış ve bu rowset nesnesi kullanılarak unvan bilgisine ulaşılmıştır.


İstenilen bilgi elde edildikten sonra gerek uygulama, gerekse de  rowset bellekten silinmiştir. Rowset bellekten silinirken rowset değişkeninin adı olan CH00 kelimesi parametre olarak kullanılmıştır. Aynı işlemi, rowset adı olan “CARI00” kelimesini parametre olarak kullanarakta yapabilirdik. Örnek makro sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.

Paylaşım Makrosu